پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم در ایران صادر شد


صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از اعطای پروانه "ایجاد و بهره‌برداری شبکه ثابت بی‌سیم مبتنی بر TD-LTEبرای ارائه خدمات عمده‌فروشی" به یک شرکت داخلی خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در این خصوص گفت: «با توجه به

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
پروانه ,شبکه ثابت ,پروانه ایجاد ,صادق عباسی